Mục đích và phạm vi thu thập

Moigioi.info cần người sử dụng (thành viên) cung cấp họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Mogin chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Moigioi.info, đảm bảo quyền lợi cho Thành viên.

Mọi Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Moigioi.info về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Moigioi.info sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động giữa thành viên và Moigioi.info.
 • Ngăn ngừa các hành động phá hủy tài khoản của Thành viên hoặc các hành động giả mạo.
 • Liên lạc với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có trao đổi thông tin liên quan tại Moigioi.info.
 • Moigioi.info có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Thành viên khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Moigioi.info.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

 • Công ty cổ phần DataFirst.
 • Trụ sở: Tầng trệt, Toà nhà Rosana 60 Nguyễn Đình Chiểu Quận 1 TP.HCM Việt Nam.
 • Hotline: 0902 658 656.

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Mogin thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Moigioi.info. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Mogin sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Moigioi.info được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Moigioi.info. Việc thu thập và sử dụng thông tin của thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mogin cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ thành viên, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Mogin sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.