Các bộ luật và nghị định cần nắm trong giao dịch bất động sản

Bộ Luật Dân Sự 2015
Luật Căn cước công dân năm 2014 ngày 20 tháng 11 năm 2014
LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI SỬA ĐỔI 2017
LUẬT CÔNG CHỨNG
LUẬT CƯ TRÚ
LUẬT CƯ TRÚ SỬA ĐỔI
Luật đất đai 45_2013_QH13_215836
Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014
Luật hôn nhân gia đình
Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012
LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
LUẬT NHÀ Ở
Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005
Nghị định 106
NGHỊ ĐỊNH 76_2015 VỀ KINH DOANH BĐS
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT CÔNG CHỨNG
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT DOANH NGHIỆP
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT HỘ TỊCH
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Nghị định số 01 sửa đổi, bổ sung một số Luật Đất đai
Nghị định số 05 về chứng minh nhân dân
Nghị định số 111 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Nghị định số 11về giao dịch bảo đảm
Nghị định số 126 Luật Hôn nhân và gia đình
Nghị định số 130 Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Nghị định số 136 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Nghị định số 163 giao dịch bảo đảm
Nghị định số 170về chứng minh nhân dân
Nghị định số 31 Luật Cư trú
Nghị định số 43 một số điều của Luật Đất đai

Bảng giá đất 2020-2024 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1/ TP. Hồ Chí Minh (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố)
– TP. Hồ Chí Minh (Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố)
2/ TP. Hà Nội (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố)
– TP. Hà Nội (Quyết định của Ủy Ban nhân dân thành phố)
3/ Kon Tum (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Kon Tum (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
4/ Bắc Giang (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
5/ Hòa Bình (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Hòa Bình (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
6/ Quảng Trị (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Quảng Trị ( Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
7/ Hưng Yên (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Hưng Yên (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
8/ Tây Ninh (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
-Tây Ninh (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
9/ Bình Dương (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Bình Dương (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
10/ Sóc Trăng (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Sóc Trăng (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
11/ Trà Vinh (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Trà Vinh (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
12/ Lạng Sơn (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Lạng Sơn (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
13/ Đồng Tháp (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Đồng Tháp (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
14/ Bến Tre (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
15/ Phú Thọ (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
– Phú Thọ (Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)
16/ Vĩnh Phúc (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
17/ Hà Giang (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
error: Content is protected !!